אירועים פרטיים

אירועים פרטיים

רגעים בתפירה אישית

רְגָעִים שֶׁנּוֹצָרִים, שֶׁאוֹצְרִים, שֶׁיּוֹצְרִים
רְגָעִים שֶׁחוֹבְקִים אֲנָשִים יְקָרִים
רְגָעִים שֶׁנִּצְרָבִים בנימי הַנֶּׁפֶׁש
נֶׁאֱסָפִים וְנֶׁאֱרַגִים
פִסָה אַחֵר פִסָה
לִשְמִיכָה גְדוֹלָה וְעוֹטֶׁפֶׁת שֶׁל זִכָרוֹן בִלְתִי נִשְכַח